Pejabat IAIN Dilantik, Nama Jabatan Dan Fakultas Berubah

Banda Aceh – Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Farid Wajdi Ibrahim pagi tadi melantik 84 orang pejabat di lingkungan kampus yang dipimpinnya, di Auditorum Prof Ali Hasjmy, Senin (24/6).pelantikan iain

Menurut Rektor, yang  dilantik kali ini adalah pejabat lama dengan jabatan baru dan ada juga pejabat baru dengan jabatan baru. “Pelantikan ini serentak dilaksanakan selingkungan IAIN Ar-Raniry yang dipusatkan di satu tempat,” katanya.

Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Agama RI nomor 16 tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Laksana IAIN Ar-Raniry, dan sesuai kesimpulan rapat penyerahan dokumen Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER), Universitas Islam Negeri dan Institut Agama Islam Negeri tahun 2013.

“Dalam peraturan baru ini, banyak perubahan nama dan jabatan, dari pembantu rektor menjadi wakil rektor, dari pembantu dekan, sekarang menjadi wakil dekan, selanjutnya juga perubahan nama fakultas dan bidang-bidang,” kata Farid.

Rektor menambahkan, Fakultas Tabiyah sudah berganti nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab menjadi Fakultas Adab dan Humaniora, dan Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

“Perubahan nama ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia, baik di kampus UIN maupun kampus IAIN, ke depan setelah perombakan ini diharapkan akan terjadi perubahan besar dalam hasil kerja pegawai, terutama di Lingkungan IAIN Ar-Raniry,” harap Farid.

 Dalam sambutannya Rektor mengatakan, jabatan ini adalah amanah yang paling besar yang harus jalankan, Allah telah mengingatkan kita dalam Al Quran surat an Nisa’, selain itu juga dijelaskan dalam Surat an Anfal yang menjelaskan antara amanah dan khianah.

“Jika amanah telah dipercayakan, jaga kepercayaan itu, pekerjaan dan jabatan ini adalah milik Negara, milik ummat, dan kita bertanggu jawab terhadap ummat manusia,” ujar Farid Wajdi.[]

AR